Cristian Garcia

Người dùng Android từ khi còn nhỏ. Tôi thích viết về trải nghiệm của mình với hệ thống trong các phương tiện công nghệ khác nhau. Tôi cũng là một fan hâm mộ của Apple và tôi sử dụng iOS. Và tôi cũng chơi trò chơi điện tử.

Cristian García đã viết 0 bài báo kể từ tháng 2021 năm XNUMX