David G. Bolanos

Gần 20 năm kể từ khi tôi bắt đầu viết về công nghệ và là một cựu chiến binh trong Tập đoàn ADSLzone từ năm 2010. Hiện tại đang giữ chức vụ Giám đốc biên tập của Tập đoàn, quản lý mảng viết và cộng tác viên, phát triển kinh doanh và mối quan hệ với các thương hiệu.

David G. Bolaños đã viết 71 bài báo kể từ tháng 2016 năm XNUMX