Ivan Martin

Tôi đã tham gia thế giới báo chí công nghệ hơn mười năm. Tôi là một người yêu thích tất cả mọi thứ liên quan đến nó và, ngoài ra, tôi thích "mày mò" với tất cả các loại thiết bị. Tôi là một trong những người nghĩ rằng tất cả các tiến bộ công nghệ đều tốt và bạn phải sử dụng chúng, không có biện pháp phân nửa.

Iván Martín đã viết 5814 bài báo kể từ tháng 2012 năm XNUMX